Design Thinking aanpak

Way of working: 

Van doelgroep informatie en gedrag naar inzichten en selectie van de belangrijkste inzichten om aan te werken

Altijd de doelgroep centraal en echt begrijpen welke behoeften er zijn

Ideeën visueel en tastbaar te maken in een zo vroeg mogelijk stadium

Idee generatie van (mogelijke) oplossingen passend bij de behoeften van de doelgroep 

Een duidelijk en aansprekend verhaal over de gevonden oplossing voor zowel intern als extern gebruik

De prototypen testen bij de doelgroep voor input en aanscherping. Proces van idee generatie, prototypen en testen herhalen tot de best mogelijke oplossing is gevonden

Van prototype naar introductie op basis van een realistische business case en met behulp van het innovatie ecosysteem van de organisatie (proces, systemen, mensen, netwerk) en/of het (her)ontwikkelen hiervan. Juist in deze fase gaat het vaak mis en breng ik meer dan 25 jaar praktijkervaring mee om dit tot een goed einde te kunnen brengen.

Met observatie, vanuit oogpunt van de doelgroep kijken en met diepte interviews gedrag en

behoeften van de doelgroep ontrafelen

Creativiteit is de #1 factor in innovatie & leiderschap
Design Thinking ontketent het creatieve potentieel van mensen
gebruik makend van multidisciplinaire teams,
een open groei-mindset, variabele creatieve ruimten en een iteratief proces
Kortere ‘time-to-market’
Grotere kansen op succes

Dit leidt tot:

Lagere innovatie kosten
Betere team samenwerking
VEEL MEER 
WERKPLEZIER!