Marketing & Innovatie Architect

Als Marketing & Innovatie Architect (her)ontwerp ik het marketing en innovatie ecosysteem, van proces en teamwerk tot en met projecten om oplossingen te genereren gebaseerd op gebruikers behoeften

Implementatie tot en met introductie en evaluatie van resultaat en proces

Ontwikkelen van een marketing en innovatieplan, inclusief doelstellingen

Begrijpen van behoeften en creëren van consumenten inzichten voor idee generatie

Coachen van mensen/teams in creatieve bekwaamheid

Opzetten van creatieve ruimten waar innovatie kan plaatsvinden

Opzetten van marketing en innovatie statistieken/KPI’s om de innovatie portfolio te managen

Snelle prototyping voor visualisatie van ideeën voor gebruikers testen

Bouwen van een Marketing & Innovatie ecosysteem met proces en team(s)